Belijdeniskring (catechese voor oudere jongeren)

Iedereen die meer wil weten over het geloof, daar graag over nadenkt en met anderen over van gedachten wisselt, kan op deze kring prima uit de voeten. En in alle vrijheid kan het komen tot de keuze om belijdenis van je geloof te willen doen. Het afleggen van belijdenis gebeurt in onze gemeente doorgaans op Eerste Pinksterdag.
De weken tussen Pasen en Pinksteren benutten we dan om met hen die belijdenis willen doen nog wat dieper op dingen in te gaan en ons persoonlijk goed voor te bereiden.

Meer weten? Zie voor contactpersonen en telefoonnummers de contactpagina
terug