De kerkenraad

Predikant
F.J.M. van Veldhuizen
Hooiland 18  |  Tel: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderlingen
Herjan Kelder (scriba)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
Willem Kastelein
Job de Jong
Ton Hokken
Anita Zwijnenburg
Bas Qualm
Marion de Gier 

Diakenen
Jeanne Snoek
Ruth Oskam
Gerrit Gouman
Sjaak Mes
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
William Verdoold
John Groen in 't Wout
Karel Slangen
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Bezoek aan nieuw ingekomenen
Herjan Kelder (contactpersoon)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

De pastorale wijkteams

Voor het gebied Noord-West
Willem Kastelein (ouderling)
Henk van Dijk (pastoraal medewerker) 
Martjan Snoek (pastoraal medewerker)
Jolande Hokken (pastoraal medewerker)
noordwestwijk1@hervormdstolwijk.nl

Voor het gebied Noord-Oost
Job de Jong (ouderling)
Carla Vane (pastoraal medewerker)
Leon van Noordt Wieringa (pastoraal medewerker)
noordoostwijk1@hervormdstolwijk.nl

Voor het gebied Zuid-Oost
Ton Hokken (ouderling)
Sjaak Mes (diaken)
Marijke Plaizier (pastoraal medewerker)
John Verkerk (pastoraal medewerker)
Martin Koot (pastoraal medewerker)
zuidoostwijk1@hervormdstolwijk.nl

Voor het gebied Zuid-West
Else de Mik (ouderling)
Jeanne Snoek (diaken)
Jan-Willem van der Wolf (ouderling-kerkrentmeester)
Ria Leeuwenburgh (pastoraal medewerker)
Andrea Blonk (pastoraal medewerker)
Renate Kersbergen (pastoraal medewerker)
zuidwestwijk1@hervormdstolwijk.nl

Rondom de kerkdienst

Kostersechtpaar
Wim en Thea van de Water
Tel: 0182-34 32 72
kosterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Créche
Thea van de Water
Tel: 0182-34 32 72
crechewijk1@hervormdstolwijk.nl

Muziek in de gemeente
Else de Mik (contactpersoon combo)

Kerkradio / kerkdienstgemist.nl
Jaap Jan Leeuwenburgh
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl
 

Jeugdclubs en geloofstraining

Rock Solid
Emmy Snoek
rocksolid@hervormdstolwijk.nl

Break Free
Cynthia Bogaard
breakfree@hervormdstolwijk.nl

Stay Solid (voorheen 16-plus groep)
Bas Qualm
jeugdwijk1@hervormdstolwijk.nl

Geloofstraining & belijdeniskring
Ds. Frank van Veldhuizen
Tel: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Jeugdouderling
Bas Qualm
jeugdwijk1@hervormdstolwijk.nl

Andere activiteiten

Gemeentekringen
Kees Larooij
kringenwijk1@hervormdstolwijk.nl

Inloopochtend
Marijke Plaizier
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Zilverstroommiddag
Else de Mik
zilverstroom@hervormdstolwijk.nl

Commissies en werkgroepen

Ouderenbezoekgroep
Ada Horden
adademik@kpnmail.nl

Bloemencommissie
Gerlien van Woudenberg
bloemenwijk1@hervormdstolwijk.nl

Liturgiecommissie
Thea van de Water
liturgiecommissiewijk1@hervormdstolwijk.nl

ZWO commissie
Jeanne Snoek
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie 'Bijzondere diensten'
Ard de Mik
bijzonderedienstenwijk1@hervormdstolwijk.nl

Kopieerwerk
Jaap van Vliet
kopieerwerkwijk1@hervormdstolwijk.nl

NBG-werkgroep
Thea van de Water
NBGwijk1@hervormdstolwijk.nl

Missionaire werkgroep
Willem Kastelein
missionairwijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie Vorming en Toerusting
Marion de Gier
commissieVenT@hervormdstolwijk.nl

Bidstond (iedere 1e en 3e woensdag van de maand)
Marinda de Jong
Marion de Gier
bidstondwijk1@hervormdstolwijk.nl