Predikant wijk 2

Ds. D.J.W. Kok
Korenbloemstraat 1a
Tel.nr.: 0182-341867
Mail: predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl


Ouderlingen

Dhr. J.G. den Besten
Benedenheulseweg 26 | Tel.nr.: 06-21255203
Mail: gerarddenbesten@hervormdstolwijk.nl

Dhr. G.M. van Dieren
Benedenkerkseweg 116  |  Tel.nr.: 0182-513309
Mail: goofvandieren@hervormdstolwijk.nl

Dhr. F.J. Gommer
Goudseweg 77 | Tel.nr.: 06-33838237
Mail: erikjangommer@hervormdstolwijk.nl

Dhr. E.C. Hogendoorn
Weide 6  |  Tel.nr.: 0182-341247
Mail: everthogendoorn@hervormdstolwijk.nl

Dhr. J.G. Honkoop
Goudseweg 42  |  06 27025822 
Mail: janhonkoop@hervormdstolwijk.nl

Dhr. A. Plug (scriba en evangelisatie)
Bilwijkerweg 12a  |  Tel.nr.: 06-11343013
Mail: scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

Dhr. J. Snoek
Azaleastraat 6  |  Tel.nr.: 0182-342113
Mail: hanssnoek@hervormdstolwijk.nl

Dhr. L.E. Vink
Poldertocht 13  |  Tel.nr.: 06-57573060
Mail: evertvink@hervormdstolwijk.nl

Diakenen

Dhr. A. van Dam
Achterbroek 16, Berkenwoude  |  Tel.nr.: 06-28901658
Mail: secretarisdiaconiewijk2@hervormdstolwijk.nl

Dhr. G. van Eijk
Schoonouwenseweg 38 | 06-12993528
Mail: gerbenveijk@hervormdstolwijk.nl

Dhr. R. van Herk
Goudseweg 72c  |  Tel.nr.: 06-15136442
Mail: rokusvanherk@hervormdstolwijk.nl

Dhr. C.L. van Wijngaarden
Koolwijkseweg 19a  |  Tel.nr.: 0182-341141 of 06-22444334
Mail: corvanwijngaarden@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters

Dhr. P.R. Bruin
Grasakker 43  |  Tel.nr.: 06-29763102
Mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Dhr. G. de Hoop
Korenbloemstraat 19 | 06-42671607
Mail: bertdehoop@hervormdstolwijk.nl

Dhr. J. Verdoold
Goudseweg 48  |  Tel.nr.: 0182-341232
Mail: penningmeester@hervormdstolwijk.nl

Koster & organisten

Kostersechtpaar
Wim en Fia Verdoold
Tel.nr.: 0182-341935
Mail: wverdoold@outlook.com

Koster
Nico Weerheim
Tel.nr.: 06-11260277
Mail: cnweerheim@outlook.com

Organisten
Pieter van den Heuvel
Hortensialaan 4  |  Tel.nr.: 0182-342756

Marc de Leeuw
Jan Steenlaan 14  |  Tel.nr.: 0182-340202

Joke Nobel
Grasakker 32  |  Tel.nr.: 0182-343772

Hervormd Centrum Rehoboth

Aart en Clari Verdoold
Tel.nr.: 0182-342363 (0182-341787 b.g.g.)
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

Vertrouwenspersonen

Mw. Eefje van de Werfhorst
Tel.nr.: 06-28197872
Mail: eefjevandewerfhorst@gmail.com

Dhr. Co Verkerk
Tel.nr.: 06-40417919 
Mail: co.verkerk@kpnmail.nl