Contact - algemeen

Voor algemene vragen of opmerkingen van de website of als u de kopij wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar de redactie van het algemene gedeelte van de website: Arie van Vliet en Anita Verburg via info@hervormdstolwijk.nl.

Voor de contacten per wijkgemeente, zie ook de contactpagina's van de wijkgemeenten:

 

 

Adres algemene kerkenraad

Achter de Kerk 7
2821 AP  Stolwijk
scriba-ak@hervormdstolwijk.nl


Predikanten

Wijk 1 – Ds. Van Veldhuizen
Hooiland 18
Tel.nr.: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Wijk 2 – Ds. Kok
Korenbloemstraat 1a
Tel.nr.: 0182-341867
predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl


College van diaconie

Cor van Wijngaarden (voorzitter)
Tel.nr.: 0182-341141
collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl


College van kerkrentmeesters

Peter Bruin (secretaris)
Tel.nr.: 06-29763102
kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Karel Slangen (verhuur kerkgebouw)
Tel.nr.: 06-51915333
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl


Kosters

Wijk 1 – Wim en Thea van de Water
Tel.nr.: 0182-343272
kosterwijk1@outlook.com

Wijk 2 – Wim en Fia Verdoold
Tel.nr.: 0182-341935
wverdoold@outlook.com


Rehoboth

Aart en Clari Verdoold (beheerdersechtpaar)
Tel.nr.: 0182-342363 (b.g.g. 0182-341787)
reserveringrehoboth@gmail.com

Bert de Hoop (voorzitter stichting)
Tel.nr. 06-42671607
bertdehoop@hervormdstolwijk.nl
terug