Rock Solid

Dit is dé club voor jongeren die in groep 8 of de 1e klas van het voortgezet onderwijs zitten.

Zit jij in groep 8 of in de 1e klas van de middelbare? En heb jij op vrijdagavond geen zin om op de bank te hangen? Dan ben je bij de Rock Solid club helemaal aan het juiste adres!
Lees meer
Lees meer 

Break Free

Voor de jongeren van klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs is er Break Free.

Zit jij in de 2e of 3e klas van het voortgezet onderwijs en ben jij wel in voor wat gezelligheid op de vrijdagavond? Van harte welkom bij Break Free!
Lees meer
Lees meer 

16+

Samen met jongeren vanaf 16 jaar houden we iedere twee weken op zondagavond een clubavond.

Tijdens deze avond bespreken we een boeiend actueel onderwerp en praten we erover na. Ook wordt er gezellig met elkaar gekletst onder het genot van een drankje en chips.


Heb je zin in een gezellige avond en om met jouw leeftijdsgenoten na te denken over wat het Christelijk geloof voor jou betekent? Kom dan eens langs of neem contact op met de Jeugd Ouderling. We beginnen om 20.00 uur tot ca. 21.45 uur op De Zolder in Rehoboth.

Geloofstraining (catechisatie)

Onder leiding van onze wijkpredikant wordt om de veertien dagen "geloofstraining" (catechisatie) gehouden.

Dit gebeurt op dinsdagavond op de jeugdzolder van Hervormd Centrum Rehoboth. De geloofstraining wordt deels gegeven in ‘mentorgroepjes’, geleid door enkele enthousiaste gemeenteleden en de predikant. De eerste avond begint om 19.00 uur. Dan gaan we de groepen indelen. Elk jaar in september worden er persoonlijke uitnodigingen bezorgd bij alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. We hopen dat je meedoet!
Zie voor contactpersonen en telefoonnummers de contactpagina.
Lees meer 

Belijdeniskring (catechese voor oudere jongeren)

Voor oudere catechisanten en zij die erover denken om belijdenis te doen, is de belijdeniskring bedoeld.

Iedereen die meer wil weten over het geloof, daar graag over nadenkt en met anderen over van gedachten wisselt, kan op deze kring prima uit de voeten.
Lees meer
Lees meer 

Gemeentekringen

Gemeente Groei Groepen

Als gemeenteleden elkaar ontmoeten in een kleine groep. Om elkaar te leren kennen en om met elkaar te delen wat het geloof voor jou betekent. De kringen zijn op zondag- en donderdagavond, woensdagmiddag en op donderdagochtend. Tevens is er een jong-volwassenekringavond. 
Lees meer
Lees meer 

Zilverstroommiddag

De leiding van de ouderenbezoekgroep organiseert elk jaar op een zaterdagmiddag een zogenaamde Zilverstroommiddag. Er wordt een spreker uitgenodigd of een diapresentatie getoond. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Missionaire werkgroep

Deze werkgroep houdt zich bezig met de vraag hoe wij op een uitnodigende en dienstbare manier gemeente kunnen zijn in de gemeenschap waarin wij leven.

Het woord missionair betekent letterlijk ‘gezonden’. Als christenen weten we ons gezonden om de boodschap van Gods liefde voor mensen te laten zien.
Lees meer
Lees meer 

Commissie 'Vorming en Toerusting'

Deze commissie heeft tot taak om jaarlijks een programma Vorming en Toerusting (V&T) op te stellen.

Door een gevarieerd programma willen we bijdragen aan de toerusting en geloofsgroei van de gemeenteleden, ook hopen we hiermee een breder publiek te bereiken. U/jij bent van harte welkom en neem geïnteresseerden mee! 

Commissie 'Bijzondere diensten'

Elk jaar organiseert deze commissie de rommelmarkt, die plaatsvindt op de laatste zaterdag in juni. De commissie organiseert daarnaast eenmaal per jaar een bingo-avond en maakt zij de fruitbakjes voor de oogstdienst op de 1e zondag van november.

Voor de rommelmarkt zijn er een aantal brengdagen en een ophaaldag. Ook kunnen er gedurende het jaar spullen worden gebracht die niet kunnen wachten tot de maand juni. 

NBG-werkgroep

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en verspreidt de Bijbel in ons eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en verspreiding van de Bijbel wereldwijd.

Het motto dat hierbij gebruikt wordt, is: ‘Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt’. Ook in Stolwijk is er een (interkerkelijke) werkgroep actief die dit belangrijke werk onder de aandacht brengt. De Nationale Bijbelzondag is dit jaar op 30 oktober. Op deze dag wordt de Bijbel en het bijbelwerk in de kerken extra onder de aandacht gebracht.
Zie contactgegevens

Bidstond

Iedere 1e en 3e woensdagavond van de maand om 20:00 uur. 
2x in de maand komen we als gebedsgroep bij elkaar in de kleine zaal van de kerk. Daar delen we een gedeelte uit Gods Woord.
Lees meer
 
Lees meer