Kerkdiensten agenda

Zondagse ochtenddienst:
 • 09.00 uur in maart, april, juli, augustus, november en december
 • 10.30 uur in januari, februari, mei, juni, september, oktober
Afwijkende aanvangstijden:       
 • Witte Donderdag: 19.30 uur
 • Goede Vrijdag: 
  Oneven jaren: 20.00 uur
  Even jaren: 18.45 uur
 • Eerste Paasdag:
  Oneven jaren: 10.45 uur
  Even jaren: 9.00 uur
 • Hemelvaartsdag: 08.30 uur
 • Eerste Pinksterdag:
  Oneven jaren: 10.45 uur
  Even jaren: 9.00 uur
 • Kerstnachtdienst: 21.30 uur
 • Eerste Kerstdag:
  Oneven jaren: 10.45 uur
  Even jaren: 9.00 uur
 • Oudejaarsavond: 
  Oneven jaren: 17.30 uur
  Even jaren: 19.00 uur

Liturgie

De gebruikelijke orde van dienst ziet er als volgt uit:
 • Welkom en mededelingen
 • Stilte voor persoonlijk gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om verootmoediging
 • Leefregel
 • ...
Lees meer
Lees meer 

Kindernevendienst

In onze wijkgemeente wordt voor de kinderen die op de basisschool zitten kindernevendienst georganiseerd.

De kindernevendienst is verdeeld in drie groepen:
Onderbouw = groep 1, 2, 3 en 4 -> elke week kindernevendienst
Middenbouw = groep 5 en 6 -> 1e zondag van de maand in de kerk
Bovenbouw = groep 7 en 8 -> 1e en 3e zondag van de maand in de kerk

Lees meer
Lees meer 

Crèche

Tijdens de erediensten is er gelegenheid om kinderen van 0-4 jaar in het Hervormd Centrum Rehoboth naar de crèche te brengen. 

Tijdens de dienst kunnen de kinderen spelen, kleuren, muziek luisteren en/of wordt er een bijbelverhaal voorgelezen. Voor de baby's zijn er boxen aanwezig. Meer informatie kunt u krijgen bij de contactpersoon.
Zie contactgegevens

Terugluisteren kerkdiensten

Kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten zijn live te volgen of (later) terug te luisteren, via deze website of direct via de link aan de rechterkant van deze pagina. 

CD bestellen
U kunt van kerkdiensten een cd bestellen bij Arie en Corrie de Mik: 06-519 17 529 en per mail: ariedemik@online.nl Kosten: € 3,00. 

Bloemencommissie

De bloemencommissie verzorgt elke week voor een bloemengroet om iemand uit onze gemeente mee te verblijden of te bemoedigen. 

Lees meer
Lees meer 

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van bijzondere erediensten of samenkomsten, zoals Advent, Kerst en de tijd rond Pasen. Dit gebeurt in samenspraak met onder meer de voorganger, musici en de kindernevendienst.
Zie contactgegevens

Vervoer naar de kerkdienst

Niet voor elk gemeentelid is het mogelijk om zelfstandig naar de zondagse kerkdiensten te komen. Daarom is er een taxidienst voor mensen, die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, om ze thuis op te halen en na afloop van de dienst weer thuis te brengen. Schroom niet hier gebruik van te maken en bel even, het liefst tijdig in verband met de planning, met de contactpersoon.
Zie contactgegevens

Muziek in de gemeente

Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze erediensten. Vanouds is het orgel het instrument om de gemeentezang te begeleiden. Wij zijn blij met de organisten die ons elke dienst begeleiden. Ook zingen wij in onze dienst liederen die nog mooier door een pianist of combo begeleid kunnen worden.

Lees meer
Lees meer 

Koffiedrinken

Elke eerste zondag van de maand en na ‘bijzondere’ diensten (doop of bevestiging in het ambt) is er gelegenheid om elkaar na de dienst te ontmoeten in Hervormd Centrum Rehoboth. Hier staan koffie en thee klaar en voor de kleintjes / jongeren is er frisdrank en spelletjes.