Huisbezoek

Een huisbezoek is een bezoekje van de predikant, ouderling en/of pastoraal medewerker bij u thuis. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven bij de predikant of bij iemand uit uw pastorale wijkteam.
Zie contactgegevens

Ouderenbezoekgroep

Naast de wijkteams, is de ouderenbezoekgroep in onze wijkgemeente actief. Een grote groep gemeenteleden brengt regelmatig een bezoekje aan ouderen en zieken in onze gemeente en ons dorp. Het tijdschrift ‘Elisabethbode" dat daarbij wordt uitgereikt, wordt door velen met vreugde gelezen. Wilt u ook graag een bezoekje ontvangen?
Zie contactgegevens

Inloopochtend

Elke laatste donderdagochtend in de maanden september t/m april is er van 10.00 - 11.30 uur inloopochtend in Hervormd Centrum Rehoboth. Deze ochtenden zijn voor iedereen die daar belangstelling voor heeft (jong en oud). Het zijn vooral ontmoetingsochtenden, waar uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Het programma wordt in de Kerkklok bekend gemaakt.
Zie contactgegevens

Bijzondere gebeurtenissen

Bijzondere gebeurtenissen kunnen van allerlei aard zijn. Zowel droevige, als ook blijde gebeurtenissen. De kerkenraad wil er graag van op de hoogte worden gesteld. Gemeente-zijn betekent ook het delen van deze gebeurtenissen. Denk aan een verloving, overlijden van een goede vriend(in) of familie, een geboorte, jubilea. Stuur ons een kaartje, pak de telefoon of schrijf een e-mail.
Zie contactgegevens

Geboorte

Een bijzondere gebeurtenis bij een geboorte is ook wanneer de Heilige Doop mag worden bediend. We ervaren dan heel speciaal Gods trouw aan ons en onze kinderen. De datum voor een doopdienst wordt in overleg met ouders afgesproken. Voorafgaand aan de dienst vindt een doopgesprek plaats met de predikant en een ouderling.
Uiteraard wordt het erg op prijs gesteld als u de geboorte van uw zoon of dochter doorgeeft d.m.v. een telefoontje of geboortekaartje aan de predikant of iemand van uw blokteam.
Zie contactgegevens

Huwelijk

Wat is er mooier dan de mooiste dag van je leven ook samen met de Here God te vieren? In een huwelijksdienst danken we God voor het feest van ons huwelijk. Bovendien mogen we Zijn zegen ontvangen: een steun en houvast, ook als je gezamenlijke levensweg wel eens door dalen gaat.

Ter voorbereiding op een huwelijksdienst vinden gesprekken plaats met de predikant en/of een ouderling. Zij geven u ook graag meer informatie.

Zie contactgegevens

Overlijden

De kerk is een plek waar we met elkaar proberen mee te leven. Dat doen we in vreugdevolle omstandigheden, maar ook bij zorg en verdriet.

Dus ook rond de kruispunten van leven en dood. Ook bij het overlijden van een dierbare wil de kerk er voor u zijn. In een gesprek met predikant of ouderling kan worden afgesproken hoe de kerk bij het afscheid een bijdrage kan leveren. Dit kan variëren van een complete afscheidsdienst in kerk of aula tot een kort woord van onze predikant bij de afscheidsplechtigheid. Neemt u gerust contact op met de predikant.
Zie contactgegevens