Catechese

Wat doen we?
Een catechisatie-les duurt 45 minuten. Voor die kleine tijdsinvestering krijg je:
  • ontmoeting met leeftijdsgenoten;
  • onderwijs uit de Bijbel;
  • kennis van de geloofsleer;
  • wetenswaardigheden uit de kerkgeschiedenis;
  • antwoord op jouw vragen.
Samen nadenken over Gods Koninkrijk en zoeken naar antwoorden op de vragen die bij je leven aan de hand van de Bijbel. Bij de catechese voor jongeren van 12 t/m 17 jaar maken we gebruik van de nieuwe catechesemethode "Leer & Leef". Voor zover dat nog niet beschikbaar is, alsook voor de jongeren van 18 t/m 20 jaar, maken we gebruik van enkele deeltjes uit de Reflector-methode.

Wanneer en waar?
Alle catechisaties worden op maandag gegeven in Rehoboth.

Voor wie?
Voor alle jongeren vanaf 12 jaar.

Vragen?
Neem bij vragen of onduidelijkheden even contact op met jeugdouderling Hogendoorn (hogendoornevert@gmail.com) of met dominee Kok (predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl). Weet je in ieder geval van harte welkom!

Belijdeniscatechese

Hoe sta jij tegenover de Heere en Zijn Woord? Heeft Hij het te zeggen in jouw leven? Verlang je ernaar om de HEERE lief te hebben en Hem te dienen? Wil jij trouw zijn aan de kerk en je gaven in dienst van Hem besteden?
Als je belijdenis doet, zeg je daarmee dat je zonder de Heere God niet kunt. Je geeft door het doen van belijdenis aan dat je Hem nodig hebt en wilt leven tot Zijn eer. Dan belijd je dat je je zaligheid alleen in Jezus Christus wilt zoeken.

Wat doen we?
Aan het doen van belijdenis gaat ook voorbereiding vooraf: samen met andere belijdeniscatechisanten een seizoen stilstaan, bij wie God voor jou persoonlijk is.

Wanneer en waar?
De belijdeniscatechisatie wordt op maandagavond gegeven in Rehoboth, aanvang om 20.40 uur.

Vragen?
Denk jij er wel eens over na om belijdenis te doen, maar twijfel je? Neem dan contact op met ds. D.J.W. Kok of je (wijk)ouderling.

Huwelijkscatechese

Het huwelijk is een gave van God. Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk? Dan is het goed om te kijken wat de Bijbel over het huwelijk zegt.

Wat doen we?
Binnen onze wijkgemeente bestaan er twee vormen van huwelijkscatechese: huwelijkscatechese voor hen die trouwplannen hebben of pas getrouwd zijn en ‘Hart voor je huwelijk’ voor degenen die al wat langer getrouwd zijn. ‘Hart voor je huwelijk’ wordt gegeven indien er voldoende belangstelling is.

Wanneer en waar?
De huwelijkscatechese omvat vier of vijf avonden. De avonden worden gehouden in Rehoboth en beginnen om 19.45 uur.

Vragen?
Heeft u belangstelling of vragen? Neemt u dan contact op met dominee Kok.

Jongerenbijbelkring

Wat doen we?
Als Jongerenbijbelkring willen we met elkaar de Bijbel bestuderen aan de hand van de vers-voor-vers-methode. Iedereen bereidt thuis het gedeelte voor en met elkaar bespreken we in kleine groepjes wat de Heere in dit deel van Zijn Woord tot ons te zeggen heeft.

Wanneer en waar?
De avonden worden één keer per maand gehouden in Rehoboth en beginnen om 20.00 uur.

Voor wie?
De kring is bedoeld voor jongeren die belijdenis gedaan hebben.

Vragen?
Voor vragen kan je een mailtje sturen naar hogendoornevert@gmail.com.

Bijbelkring

Wat doen we?
Als Bijbelkring komen we ongeveer één keer per maand bij elkaar om op een doordeweekse avond elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Na een centrale inleiding waarin het Bijbelgedeelte verder wordt toegelicht, waarbij we ook samen zingen, gaan we in gespreksgroepen uiteen om vers-voor-vers of aan de hand van gespreksvragen het Bijbelgedeelte te bespreken en te zoeken naar de betekenis daarvan voor de praktijk van het (geloofs)leven.

Wanneer en waar?
De avonden worden gehouden in Rehoboth en beginnen om 19.45 uur.

Voor wie?
Iedereen is van harte welkom!

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dominee Kok.
 

Ouderenkring

Wat doen we?
Na een centrale inleiding waarin het Bijbelgedeelte wordt uitgelegd, en nadat we samen gezongen hebben, is er gelegenheid om aan de hand van gespreksvragen met elkaar door te praten. Wie dat wil, mag reageren en vragen stellen; wie liever luistert, is evengoed welkom!
De leiding van de ochtenden berust bij ds. J. van Dijk. Per jaar wordt gebruikgemaakt van een Bijbelstudieboekje.

Wanneer en waar?
De kring wordt ongeveer één keer per vier weken gehouden in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur.

Voor wie?
Alle ouderen van de gemeente, maar ook ouderen van buiten de gemeente zijn van harte welkom!

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dominee Van Dijk of dominee Kok.

Mannenochtend 'Doorgronders'

Wat doen we?
Bij de ‘Doorgronders’ gaat het om de onderlinge ontmoeting als christelijke mannen. We starten de ochtend met een ontbijt en koffie. Na het ontbijt gaan we door naar de gastspreker die ons iets uitlegt over een thema wat ons mannen aangaat. In dit deel is ook plaats voor Bijbellezen, gebed en wat zingen. Tussendoor is er een pauze met koffie en ontmoeting. Na de pauze is de tweede helft en is er ruimte om vragen te stellen aan de spreker of elkaar.

Wanneer en waar?
Ongeveer drie à vier keer per seizoen, op zaterdagochtend en in Rehoboth. Om 8.00 uur start het ontbijt, dan rond 8.30 uur de spreker en de ochtend is rond 10.30 uur afgelopen. Het ontbijt en de ochtend zijn helemaal gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

Voor wie?
‘Doorgronders’ wordt georganiseerd vanuit wijkgemeente 2, maar is open voor iedereen! Doelgroep zijn mannen van alle leeftijden en achtergronden en daar houden we ook met de thema’s rekening mee.

Vragen?
Bij vragen kun je een mail sturen naar doorgronders@gmail.com.